Παρασκευή

Μήπως βρέ ΑΧΡΗΣΤΕ δέν "εχουμε τήν ΙΔΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

"Ωστε "ετσι σέ πρόσταζε τό..... πατριωτικό σου καθήκον;;;... "Ετσι;;; δηλ. "ετσι γιά νά τό...καταλά- βω κιόλας... τό Πατριωτικό σου καθήκον... σέ διέταξε ...1) Νά μού ΚΑΤΑΧΡΕΩΣΗΣ τήν Πατρίδα μου καί μετά 2) Νά Σηκώσης Δάνεια (μέ ύποθήκες εί βάρος τής χώρας μου) καί τά δάνεια τής ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ σου, θά τά πληρώνη ό "Ελληνας.... Μήπως βρέ ΑΧΡΗΣΤΕ δέν "εχουμε τήν ΙΔΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ;;; Γιατί ή ΟΥΣΙΑ τών πραγμάτων Καταδεικνύει, "οτι αύτά είναι ( "ισως) πατριωτισμός άπό .. Πολωνία, Βουλγαρία καί δέν ξέρω άπό ποιά "αλλη χώρα, διότι άπό Έλλάδα -ΑΥΤΑ- δέν άνή- κουν ούτε στά "ηθη μας, Μήτε στά "εθιμά μας.... "Αει Σιχτίρ λοιπόν άπ`έδώ. ΟΞΩ,-ΟΥΣΤ... Ζήτουλα.
ΜΑΧΑΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στον Έρωτα τον Πόλεμο και το Διαδίκτυο όλα επιτρέπονται
εκτός από τα greeklish, θα τα "κρεμάμε" επί τόπου!